เรื่อง “ฮิโล มายเตอร์

ฮิโล มายเตอร์”

ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ ชาวบ้านทั้งหลายนิยมใช้คำว่า “ฮิโล” ในการทักทายและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กันและกัน คำว่า “ฮิโล” ถือเป็นประโยชน์ทางท้องถิ่นที่ชาวบ้านใช้เพื่อแสดงความเป็นมิตรและเชื่อมั่นในกันและกัน

ในหมู่บ้านนี้มีผู้หญิงหนึ่งชื่อมายเตอร์ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “เมิล” ซึ่งเป็นคนมีน้ำใจและช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไม่หยุดพัก มายเตอร์เป็นคนที่มีความสามารถในการเชื่อมโยงชุมชนให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในงานสร้างศาสนา หรือในงานปรารถนาทางอารมณ์

เส้นทางที่มายเตอร์เลือกเดิน ด้วยความกระจ่างและรักกับชุมชนของเธอ เช่นการเปิดสระน้ำให้กับเด็กๆ หรือการช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน ทำให้เธอกลายเป็น “ฮีโล” ของหมู่บ้านนี้ ทุกครั้งที่มีปัญหา ใครๆ ก็มาหามายเตอร์

ผ่านความเป็นมิตรและความช่วยเหลือของมายเตอร์ ชุมชนกลับมีสมาชิกที่มีความเชื่อมั่นและสัมพันธ์ที่ดีกัน ทุกคนเชื่อว่า “ฮิโล” หรือคำทักทายนี้ ไม่ใช่แค่คำพูด แต่เป็นการแสดงให้เห็นความเป็นมิตรแท้จริงของชุมชน

ด้วยความกระจ่างและความเอื้อเฟอะของมายเตอร์ เธอได้รับการเลือกให้เป็นหัวหน้าชุมชน ซึ่งเป็นเกียรติยศที่เธอได้รับจากการช่วยเหลือชุมชนของเธอ ทั้งนี้มีภารกิจใหม่ๆ ต่างๆ ที่รอให้เมิลมายเตอร์ไปประท้วง เพื่อต่อยอดความเป็น “ฮิโล” ของชุมชนให้ได้แก่รุ่นต่อไป

ดังนั้น เมื่อคุณเห็นมายเตอร์ และได้ยินเสียง “ฮิโล” ในชุมชน จงรู้ว่าความมิตรและความเชื่อมั่นในกันและกันย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชุมชนที่เราอาศัยอยู่ และความกระจ่างนั้นได้ถูกสร้างขึ้นด้วยความเอื้อเฟอะและความกรุณาของมายเตอร์ ฮิโล!